Ring oss

38 26 33 16

Åpningstider

Man,Tor,Fre: 8:30 - 16:00 | Tir, Ons: 8:30 - 19:00

Timebestilling

Online timebestilling for dine tenner!

Tannhelse Uten Grenser

Vi er stolte støttespillere til Tannhelse Uten Grenser, og bidrar årlig som sponsorer i Klinikkavtalen de har.

Sponsorer

 

Om Tannhelse uten grenser


Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon (forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tannhelsetilbud. En gruppe frivillig tannhelsepersonell reiser og hjelper dem som har størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse tilhørighet. De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse.

Prosjektbeskrivelse
I juli 2016 reiser en tannlege og en prosjektleder fra Tannhelse Uten Grenser til Etiopia i ti dager for å hjelpe barn og voksne som har behov for tannhelse.
Vi har satt oss noen konkrete mål for prosjektet:

– Behandle over 100 pasienter og i tillegg til å oppfordre til bedre munnhygiene samt å dele ut hygienepakker.

– Anvende medieinnholdet produsert fra oppholdet til å oppmuntre flere tannleger til å arbeide frivillig og levere tjenester trygt og effektivt.

– Øke bevisstheten rundt organisasjonen for finansiering av videre prosjekter. Prosjektet skal ledes av en prosjektleder for å sikre at målene blir nådd.

– Gjennomføre undersøkelser hvor pasientene er informantene. Og hvor dokumentasjon fra selve behandlingen vil bli anvendt. Undersøkelsen vil da invitere til en bedret forståelse av slags tjenester det er gunstig å tilby. Data som samles inn under behandling av pasienter vil bli brukt som en basis for skalering av tjenester for å redusere kostnadene og samtidig opprettholde kvaliteten på tjenesten.

Samarbeidsavtale
Universitetet i Addis Abeba har et odontologisk fakultet som er en del av det medisinske fakultet. De har fått mye dentalutstyr fra Norge og har et pågående samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen. Tannhelse Uten Grenser samarbeider med det odontologiske fakultetet i Addis Abeba ved å bruke behandlingsrommet i fakultetet til å utføre akutt tannbehandling, holde undervisning for odontologi studentene og gi opplæring til lokalbefolkningen om bedre munnhygiene. Gjennom prosjektet får de etiopiske odontologistudentene mulighet til å utveksle faglig kompetanse og kliniske råd samt tilgang på utstyr donert fra givere i Norge. Prosjektet i Etiopia er rettet hovedsakelig mot barn og dens primære mål er å utvikle og gjennomføre bærekraftige og forebyggende programmer for barn og unge som bor i Etiopia. Dette i samarbeid med barnas foreldre og lærere så vel som det odontologiske fakultetet i Addis Abeba. Parallelt med det forebyggende programmet, vil prosjektet gi gratis akutt tannbehandling for barn og voksne med behandlingsbehov.

Bakgrunnsinformasjon om Ethiopia
Etiopia ligger i den nordøstlige del av Afrika og befolkningen i henhold til folketellingen i 2015 var 101 millioner innbyggere. Befolkningens gjennomsnittlige levealder er 59 år. Dødeligheten blant mødre og barn i Etiopia er blant de høyeste i Afrika. 90% av barn som dør før fylte fem (49 per 1000 barn), dør av smittsomme sykdommer som kan forebygges med relativt enkle tiltak.

Det er vanskelig å finne oppdaterte epidemiologiske studier eller rapporter om oral helse i landet. En rapport i 1988 viste at ca 2,3% av det totale besøket til helsesentre og sykehus i landet var relatert til problemer i munnhulen. Etiopia er et land i utvikling, og det har vist seg at karies utbredelsen har økt i samme takt som utvikling og urbanisering av landet. DMFT har økt dra 0,2 til 1,6 mellom 1958-1975, og ifølge en studie fra 1992 hadde over 42% av barna mellom 3 og 9 år ubehandlet tannkaries. Periodontal sykdom er et stor problem i befolkningen. Forekomsten er relativt høy, og det kliniske bildet er relativt problematisk i landet. Tilstedeværelsen av periodontale sykdommer hos 12-åringer har blitt rapportert å være over 50% i hovedstaden, Addis Abeba.

Da landet har vanskeligheter med å håndtere de alminneligste helsesykdommene er det forståelig at tannpleie er ikke en høy prioritet for verken barn eller voksne. Dette gjenspeiles i at det kun er 1 tannlege per 1,2 millioner individer. Til sammenligning er det i Norge ca. 1 tannlege per 600 individer. Det siste anslaget på antall registrerte tannleger i Etiopia var ca. 125 stykker i 2012 og 90% av dem jobbet i hovedstaden. Behovet for oral helseprogrammer og behandling er derfor betydelig.