Ring oss

38 26 33 16

Åpningstider

Man,Tor,Fre: 8:30 - 16:00 | Tir, Ons: 8:30 - 19:00

Timebestilling

Online timebestilling for dine tenner!

Tannlegeskrekk

Forskning og utvikling

Hele tannhelseteamet ved Tann Sør kurses jevnlig i temaet tannbehandlingsangst. Tannlege Mariann Saanum Hauge fullførte våren 2023 sin doktorgrad på tannbehandlingsangst (se mer under forskning). Hun har kompetanse til å tilby behandling for selve angsten ved en form for kognitiv atferdsterapi. Alle tannlegene og tannpleier er trent i bruken av beroligende medisin før behandling og ikke minst i bruk av gode kommunikasjonsteknikker for å gjøre behandlingssituasjonen så trygg som mulig. Tannhelsesekretærene innehar også kompetanse på området og er trent i å ivareta deg som gruer deg helt fra den første kontakten, enten det er på mail eller per telefon.

 Vi er opptatt av å hjelpe pasienter med tannlegeskrekk.

Mange skammer seg over å være redd for å gå til tannlegen. Men vi vet at angsten har sine grunner, ofte (men ikke alltid) er de grunnene tidligere vonde opplevelser hos tannlegen.

Vi vet også at det å få nye og bedre erfaringer i tannlegestolen dramatisk kan redusere angsten, uansett opprinnelig årsak.  Fokus på smertefrihet og det å gi deg som pasient kontroll over situasjonen er essensielt om dette skal lykkes.

Dersom du er svært redd og det er lenge siden sist tannlegebesøk vil vi anbefale en samtaletime der vi sammen kan diskutere hvordan du best kan få hjelp med din angst og din tannhelse.

En traumebevisst tannklinikk

Mange av oss har gjennomlevd et psykologisk traume av en eller annen art. Det kan være
mobbing, fysiske eller psykiske overgrep, ulykker eller det kan være hendelser i
helsevesenet. Skremmende opplevelser på tannlegekontoret kan også i verste fall gi opphav
til psykologiske traumer.

Et traume kan påvirke hverdagen generelt og også det å gå til tannlegen spesielt.

Ved Tann Sør ønsker vi å ta særlig godt vare på pasienter med livserfaringer som kan gjøre
det ekstra vanskelig å være hos oss. Vi vet at følelsene noen ganger kan ta overhånd i
truende situasjoner. Vi prøver å være observante i forhold til hvordan du har det når du
kommer inn på klinikken, og ønsker å møte deg med ro og trygghet når du føler deg utrygg.

Vi tror tidsaspektet er viktig. Vi setter alltid av ekstra tid dersom det er første gang du
kommer til oss. Slik får vi anledning til å bli litt bedre kjent og lære mer om hvordan vi best
kan ivareta dine ønsker i tannbehandlingssituasjonen. Vi ønsker å ta vare på hele deg når du
er hos oss, ikke bare tennene dine.

Vi vet at det for traumatiserte personer kan være mange forskjellige triggere som setter i
gang de vonde følelsene. Det kan for eksempel være lyd eller lukt, det kan være det å ligge
bakover i tannlegestolen eller følelsen av noen lener seg over en. Vi ønsker sammen med
deg å få oversikt over hva som er vanskelig akkurat for deg slik at vi kan tilpasse
behandlingen til dine individuelle behov.

Vi opplever at mange er redde for å være til bry dersom man trenger litt ekstra pauser eller
andre tilpasninger. Da er det viktig å huske på at en tannlege ikke har gjort en god jobb ved å
fikse en tann dersom det endte opp som en vond erfaring for deg. En tannlege skal mestre
både å utføre tannbehandling og å gjøre det på en måte som oppleves best mulig for deg.
Først når vi klarer begge deler kan vi sitte igjen med den gode følelsen av å ha gjort jobben
vår slik den skal gjøres, -til glede for både oss behandlere og deg som pasient!

Dersom du ønsker å lære mer om traumebevisst tilnærming følg gjerne denne lenken til hjemmesiden til RVTS Sør;  rvtssor.no

RVTS Sør er et kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.